Trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển tâm lý Từng Bước Nhỏ được thành lập từ ngày
15/7/2013 tại thành phố Hải Phòng. Trung tâm trực thuộc quản lý của Hội khoa
học tâm lý giáo dục Việt Nam. Trung tâm hoạt động với nỗ lực, cố gắng mang lại
môi trường học tập, can thiệp chất lượng cho các trẻ em Rối loạn phát triển, nơi
các con luôn được an toàn, dẫn dắt và tiến bộ.

Hiện tại, trung tâm có 2 cơ sở hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tổng
số cán bộ nhân viên của trung tâm là hơn 40 người, đang thực hiện các hoạt động
can thiệp cho hơn 150 trẻ trong độ từ 2 đến 10 tuổi với các hình thức can thiệp cá
nhân, can thiệp nhóm kỹ năng xã hội, can thiệp tiền tiểu học. Ngoài can thiệp trực
tiếp cho trẻ, trung tâm còn có các hoạt động đánh giá cho trẻ; đào tạo và tư vấn kỹ
năng can thiệp cho các cha mẹ; tham gia hoạt động dự án liên quan đến trẻ em Rối
loạn phát triển. Cơ sở vật chất của trung tâm với không gian thoáng đãng, các
phòng can thiệp sạch đẹp, đầy đủ đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị phục hoạt động
can thiệp,…, đảm bảo cho các con một môi trường can thiệp toàn diện. Trung tâm
đã trở thành một địa chỉ can thiệp có uy tín với cả cộng đồng

Là một trong những trung tâm can thiệp sớm tiên phong tại thành phố Hải Phòng,
để có được thành công đó, không thể không kể đến sự quan tâm của các cơ quan
ban ngành, sự đồng hành và ủng hộ của các Quý Phụ huynh, mà còn có công sức
làm việc hiệu quả gắn bó của tập thể cán bộ nhân viên.
TỪNG BƯỚC NHỎ HỘI THÀNH BƯỚC LỚN!

Close Menu
×
×

Cart