Những năm gần đây, rất nhiều các cơ sở can thiệp cho trẻ em rối loạn phát triển nói chung và trẻ em tự kỷ nói riêng đã được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu được can thiệp của gia đình và trẻ tự kỷ. Tuy vậy, phần lớn các cơ sở được mở ra nhưng chưa có những quy định hay hướng dẫn cụ thể về hoạt động khiến chất lượng dịch vụ cung cấp cho trẻ và gia đình là dấu hỏi lớn. Trong hoàn cảnh như vậy, cần có những tiêu chuẩn nhất định được đưa ra để hoạt động của các trung tâm đi vào quy củ hơn và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho các cơ sở can thiệp trẻ rối loạn phát triển bao hàm toàn diện các hoạt động diễn ra trong một cơ sở can thiệp để làm khung chuẩn cho các cơ sở áp dụng thực hiện theo nhằm đảm bảo sự an toàn và tăng hiệu quả trong can thiệp trẻ rối loạn phát triển.

Bộ tiêu chuẩn hoạt động là sản phẩm nghiên cứu chính từ đề tài khoa học – công nghệ cấp Đại học Quốc gia do TS. Trần Văn Công chủ trì. Sản phẩm của đề tài đã được Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, Ban chỉ đạo Giáo dục hoà nhập – Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc Gia đã xác nhận sử dụng để quản lý, tổ chức hoạt động can thiệp trong các cơ sở trực thuộc.

Quá trình nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn được thực hiện với quy trình chặt chẽ đảm bảo tính trung thực, khoa học và kỹ lưỡng theo các bước sau: (1) Nghiên cứu lý luận về các tiêu chuẩn hoạt động của các cơ sở can thiệp trên thế giới và tại Việt Nam; (2) Đánh giá thực trạng hoạt động của các cơ sở can thiệp làm nền tảng cho quá trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn; (3) Tiến hành xây dựng và thử nghiệm Bộ tiêu chuẩn và (4) Đề xuất dự thảo Bộ tiêu chuẩn đến các cơ quan chức năng có liên quan. Trong quá trình xây dựng, số lượng và nội dung của Bộ tiêu chuẩn đã được thay đổi và điều chỉnh liên tục sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng hoạt động hiệu quả. Sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng từ Hội đồng nghiệm thu và có sự thống nhất giữa nhóm nghiên cứu cùng các chuyên gia tư vấn, Bộ tiêu chuẩn hoàn chỉnh bao gồm 8 tiêu chuẩn như sau:

  • Tiêu chuẩn đạo đức thực hành nghề cho cơ sở can thiệp bao gồm đạo đức trong quá trình can thiệp, đạo đức trong việc lựa chọn phương pháp can thiệp, về sự an toàn của trẻ, v.v.
  • Tiêu chuẩn về nhân sự bao gồm các yêu cầu đối với toàn thể cán bộ và nhân viên của cơ sở
  • Tiêu chuẩn về phương pháp tiếp cận để sử dụng can thiệp trình bày các yếu tố quan trọng cần xem xét trước khi lựa chọn can thiệp phù hợp cho từng trẻ
  • Tiêu chuẩn về quy trình can thiệp đòi hỏi các bước thực hiện chặt chẽ, theo đúng trình tự để đạt hiệu quả tối ưu
  • Tiêu chuẩn về kế hoạch can thiệp đưa các yêu cầu chặt chẽ và nghiêm ngặt đối với việc xây dựng kế hoạch can thiệp hiệu quả đối với mỗi trẻ
  • Tiêu chuẩn về việc tổ chức các hoạt động định kỳ tại cơ sở đề cập đến toàn bộ các hoạt động định kỳ diễn ra tại cơ sở can thiệp, từ hoạt động chuyên môn cho đến hoạt động vui chơi, giải trí; từ hoạt động của cán bộ nhân viên cho đến hoạt động của trẻ và gia đình
  • Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất bao gồm các yêu cầu đối với toàn bộ các phòng chức năng trong cơ sở can thiệp như phòng đánh giá, phòng can thiệp cá nhân/nhóm, phòng vận động, v.v.
  • Các tiêu chuẩn khác bao gồm các nội dung về hoạt động ngoại khoá cho trẻ và việc liên kết, hợp tác liên ngành

Áp dụng Bộ tiêu chuẩn vào tổ chức hoạt động trong các cơ sở can thiệp có ý nghĩa lớn đối với việc cải thiện và nâng cao chất lượng của dịch vụ can thiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với sự tiến bộ của trẻ rối loạn phát triển. Trong quá trình nghiên cứu, bộ tiêu chuẩn đã được áp dụng vào các cơ sở thuộc Mạng lưới cơ sở can thiệp trẻ rối loạn phát triển Việt Nam (VDDN). Kết quả áp dụng cho thấy các cơ sở đều đã có sự thay đổi vượt bậc về hoạt động, chất lượng và uy tín với cộng đồng.

Lưu ý:Tham khảo các bài đăng khoa học đã xuấ tbản của TS. Trần Văn Công: https://sites.google.com/view/trancv-lab/publications?fbclid=IwAR34mV9VIJa4WEiInoUPx3NTTgiLgqtsuLSj9xzX1zZY55pZRLXuxmSY8xo

MÔ HÌNH CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM KAZUO – HÀ NỘI

MÔ HÌNH CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM HỪNG ĐÔNG – HÀ NỘI

MÔ HÌNH CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM TRÍ ĐỨC – HÀ NỘI

MÔ HÌNH CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM GIA AN – HÀ NỘI

MÔ HÌNH CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM AN TUỆ – VĨNH PHÚC

MÔ HÌNH CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM THIÊN THẦN NHỎ – NINH BÌNH

MÔ HÌNH CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM TỪNG BƯỚC NHỎ – HẢI PHÒNG

MÔ HÌNH CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM TỪ SƠN – BẮC NINH

MÔ HÌNH CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM PHÚC TÂM AN – THANH HÓA

MÔ HÌNH CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM TỪNG BƯỚC NHỎ – NGHỆ AN

MÔ HÌNH CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM MINH ANH – NGHỆ AN

 

Close Menu
×
×

Cart